Soilode88 cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng không đảm bảo được vận hành ổn định, an toàn, thông suốt trong mọi trường hợp.

Trách nhiệm

Soilode88 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến những hậu quả dẫn đến từ việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm nếu tiện ích hoặc Soilode88 bị xâm nhập bởi virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Khách hàng miễn trách nhiệm và không truy cứu Soilode88, công ty chủ quản, các đối tác, nhân viên của công ty trước mọi cáo buộc hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc phát sinh do hành vi cá nhân độc lập của khách hàng, hoặc bên thứ ba, vi phạm điều khoản này và các chính sách khác.

Như một điều kiện khi sử dụng, bạn đồng ý rằng chúng tôi, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Soilode88 này hay sử dụng các tiện ích của chúng tôi.

Trong giới hạn pháp luật cho phép, Soilode88, công ty chủ quản, các đối tác, nhân viên của Soilode88 được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

Sự kiện bất khả kháng, sự kiện bất ngờ hoặc các tình huống, sự kiện miễn trừ toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm của Soilode88 theo quy định pháp luật và quy định tại Điều khoản sử sụng này;

Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên thống nhất áp dụng pháp luật Việt Nam và ưu tiên tiến hành thương lượng. Nếu vụ việc phải giải quyết theo thủ tục tố tụng, Tòa án có thẩm quyền được xác định là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm về thông tin công ty tại: https://soilode88.net/soi-lo-de-88