Quyền sở hữu trí tuệ

– Tư liệu có trên trang Soilode88 này được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ có thể sử dụng trang Soilode88 này vào mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ trong chừng mực được cho phép theo luật bản quyền có liên quan, quý khách không được sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, gửi đi, lưu trữ, xuất bản hoặc phân phối tư liệu hoặc tạo ra bất cứ tư liệu nào khác dựa trên tư liệu trên trang website này, khi chưa được Soilode88 chấp thuận bằng văn bản.

Điều khoản Soilode88

– Sản phẩm, công nghệ và các quy trình có trên trang website này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu hoặc các bên thứ ba. Không có giấy phép nào được cấp đối với những quyền sở hữu trí tuệ đó ngoài nội dung được nêu trong điều khoản này. Việc sử dụng trang website này của quý khách không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai dưới mọi hình thức.

Sử dụng hợp pháp

– Tất cả các tính năng và tiện ích của website được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo.

– Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

Liên kết website của bên thứ ba hoặc quảng cáo

Soilode88 có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.

– Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

Điều khoản chung

– Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

– Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản sử dụng này và các thỏa thuận sử dụng tiện ích thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

=> Bấm xem chi tiết thông liên hệ Soilode88